banner-panda banner-aquarium banner-snowdome banner-birdpark

ticket-panda

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๐๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)       ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า 

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมอควาเรียม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๒๙๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๑๙๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมสโนว์โดม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)      ๑๐๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรนั่งรถบริการ

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๓๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ชั่วโมงแรก    ๓๕๐ บาท/ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อไป  ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 8:00 น. - 18:00 น. ทุกวัน
ชมเป็นหมู่คณะ ติดต่องานการตลาด 053-221179 ต่อ 151,152,153 (กรุณาแจ้งทราบจากเว็บไซต์) 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเด็กนี้ เด็กๆ เที่ยวสวนสัตว์ฟรี

Share

kidsday2017-1

     นายเบญจพล  นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยนายเบญจพล  กล่าวว่า  ปีนี้องค์การสวนสัตว์ฯ มีนโยบายสร้างความสุข  สนุกสนาน  เสริมความรู้ให้กับเด็กๆด้วยการเปิดสวนสัตว์ให้เด็กเข้าฟรีทั่วประเทศทั้ง 7 แห่ง คือสวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี  โดยเด็กๆต้องมีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร หรือเด็กที่แสดงบัตรนักเรียน  หรือใส่เครื่องแบบนักเรียน  กำหนดเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีวันที่ 14-15 ม.ค.นี้

     ทั้งนี้ สวนสัตว์ทั้ง  7 แห่ง  ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษตามรูปแบบและเอกลักษณ์ของแต่ละสวนสัตว์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ โดยแต่ละสวนสัตว์จะมีการแสดงโชว์สัตว์ และกิจกรรมบันเทิงบนเวที กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล พร้อมชมสัตว์ป่าน่ารักเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรักและหวงแหนสัตว์ป่า

kidsday2017

news-pr news-org
 
banner-mnre
banner-zpo
banner-dusit
banner-kkz
banner-korat
banner-songkla
banner-ubon
banner-kkn
banner-elephan
zoolover
banner-qsbg
iso9001-2008
banner-waza
banner-seaza
banner-sponser
nopets
tripadviser
banner-boxing
4737138
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
3156
114737
258571