สวนสัตว์เชียงใหม่

การติดต่อ

สวนสัตว์เชียงใหม่

ที่อยู่:
เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 ไทย

โทรศัพท์: 053221179

โทรสาร: 053222283

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 053221179

http://www.chiangmaizoo.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก