งานการตลาด

การติดต่อ

งานการตลาด

ที่อยู่:
ฝ่ายการตลาด
สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ไทย

โทรศัพท์: 053210957

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก