งานประชาสัมพันธ์

การติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่:
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมือง เชียงใหม่ 50200 ไทย

โทรศัพท์: 053358116

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก