ฝ่ายบำรุงสัตว์

การติดต่อ

ฝ่ายบำรุงสัตว์

ที่อยู่:
ฝ่ายบำรุงสัตว์
สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 053222479