เนื้อหา

ขอเชิญชวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ร่วมโหวดให้กับแคมเปญ "โหวตสวนสัตว์ดีเด่นประจำปี 2559"

Share

ขอเชิญชวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ร่วมโหวดให้กับแคมเปญ "โหวตสวนสัตว์ดีเด่นประจำปี 2559"
ให้คะแนนกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ทางลิงค์ต่อไปนี้ http://www.saleduck.co.th/awards/best-zoo-2016

ขอบคุณเป็นอย่างสูง
สวนสัตว์เชียงใหม่