เนื้อหา

รับสมัครสมาชิกใหม่ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Share
zooclub
12

ข่าวดี!!! เปิดรับสมาชิกใหม่ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

     สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมาชิกใหม่ บุคคลที่มีความสนใจ และมีจิตใจเมตตาในการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่า  “องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษ ให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา

สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์และผู้ติดตาม มัสิทธิ์เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง

2. สมาชิกมีสิทธิ์ขอวิทยากรนำชมได้ กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปโดยแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สโมสรฯ

3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสส่วนลดจากทางร้านค้าในสวนสัตว์ที่เข้าร่วมสโมสรฯ

4. สมาชิกมีสิทธิ์ขอคำปรึกษาการเลี้ยงหรื่อการพยาบาลสัตว์

5. สมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

6. คณะกรรมการสโมสรผู้รักสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***กรุณาแสดงบัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรทุกครั้ง

***บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

ประเภทสมาชิก และค่าสมัครสมาชิค

ของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

(Zoo Lover Society of Thailand)

1. สมาชิกประเภทเยาวชน มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 บาท ต่อปี

2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี สามารถมีผู้ติดตาม 1 ท่าน ต่อวัน อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี

3. สมาชิคประเภทครอบครัว สามารถมีผู้ติดตามได้ 4 คน ต่อวัน พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาท ต่อ 2 ปี

4.สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้มีอุประคุณต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมัติให้เชิญเป็นสมาชิคพิเศษของสโมสรฯ

วัตถุประสงค์

* สมาชิกประเภทอาวุโส ได้แก่สมาชิกผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปในวันสมัครสมาชิก

* สมาชิกประเภทครอบครัว ได้แก่ สมาชิกซึ่งสามารถมีผู้ติดตามได้ถึง 4 คน ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน

* สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการคุณต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการสโมสรฯลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรค่าสมัครสมาชิก

* สมาชิกยุวชนผู้รักสวนสัตว์อายุ 1-18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 ต่อระยะเวลา 2 ปี

* สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 บาท ต่อปี

* สมาชิกประเภทอาวุโส ได้แก่สมาชิกผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 บาท ต่อปี

* สมาชิกประเภทครอบครัว ได้แก่ สมาชิกซึ่งสามารถมีผู้ติดตามได้ถึง 4 คน ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาท ต่อระยะเวลา  5ปี

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 053-221179 ต่อ 153 , 053-210957 งานประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์เชียงใหม่   โทรศัพท์ 053-358116 , 053-221179 ต่อ 178 หรือwww.chiangmaizoo.com