การแสดงความสามารถสัตว์

Share
DSC 02251
นกแกวมารคอร

 

 

เวลาการแสดงความสามารถสัตว์ 

วันจันทร์-ศุกร์

  รอบที่ 1 เวลา 11:30 น.

  รอบที่ 2 เวลา 15:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  รอบที่ 1 เวลา 11:30 น.

  รอบที่ 2 เวลา 14:00 น.

  รอบที่ 3 เวลา 15:30 น.

* ชมฟรี

  

  

 

 

 

DSCF0101

 

 เวลาการแสดงโชว์แมวน้ำ 

  วันจันทร์-ศุกร์

   รอบที่ 1 เวลา 10:30 น.

   รอบที่ 2 เวลา 14:30 น.

 เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

   รอบที่ 1 เวลา 10:30 น.

   รอบที่ 2 เวลา 13:30 น.

   รอบที่ 3 เวลา 15:00 น.

 * ชมฟรี