แหล่งเรียนรู้ฝ่ายการศึกษา

Share

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่รุ่นที่ 3

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่รุ่นที่ 3

 น้องๆ ที่มีจิตอาสา กล้าแสดงออก ระดับชั้น ม.3 - ม.6 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับสวนสัตว์เชียงใหม่    รายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ SEAZA Education Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ SEAZA Education Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ SEAZA Education Workshop วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ สวนสัตว์ไทเป ประเทศไต้หวัน               ผู้เข้าร่วมอบรมจากสวนสัตว...

Read more

โครงการ Education trainer

โครงการ Education trainer

โครงการ Education trainer by keeper           1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลสัตว์ 13 ศาลา         &nbs...

Read more

สวนสัตว์สัญจร

สวนสัตว์สัญจร

สวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ครั้งที่ 3  โรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555 วัตถุประสงค์ของโครงการ     &n...

Read more

โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้อย่างเป็นสุข

โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้อย่างเป็นสุข

ข่าวสารการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่             "โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้อย่างเป็นสุขกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2555 ยังรั...

Read more