ค่าธรรมเนียมสวนสัตว์เชียงใหม่

Share
feegate

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์

บัตรผู้ใหญ่                                        ๑๐๐ บาท

บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)               ๒๐ บาท

นักเรียน นักศึกษา                              ๕๐ บาท


สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 8:00 น. - 17:30 น. ทุกวัน

feetramcar

บัตรนั่งรถบริการ (ชาวไทย)

บัตรผู้ใหญ่                                           ๓๐ บาท

บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)                 ๒๐ บาท

feepanda

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า (ชาวไทย)

บัตรผู้ใหญ่                                           ๕๐ บาท

บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)                 ๒๐ บาท

 feeaquarium บัตรเข้าชมอควาเรียม (ชาวไทย)

บัตรผู้ใหญ่                                           ๒๙๐ บาท

บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)                 ๑๙๐ บาท

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 053-893111, 053-893013-7 Fax.053-892100

feesnowdome 

บัตรเข้าชมสโนว์โดม (ชาวไทย)

บัตรผู้ใหญ่                                           ๑๕๐ บาท

บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)                 ๑๐๐ บาท

feecarpark 

บริการที่จอด

รถยนต์                                            ๕๐ บาท

จักรยานยนต์                                   ๑๐  บาท

จักรยาน                                            ๑  บาท

feegate

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ชั่วโมงแรก                                      ๓๕๐ บาท/ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อไป                                    ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง