Welcome Center

Share

Welcome Center Chiangmai zoo หรือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เชียงใหม่

 

      ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นจุดบริการและประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้เส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
 
      ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในด้านของภาษาที่คอยสื่อสารให้บริการนักท่องเที่ยว และเป็นจุดรับคำร้องเรียนภายในสวนสัตว์สำหรับนักท่องเที่ยว 
 
      อีกทั้งทางบริเวณด้านหลัง Welcome Center เป็นจุดนั่งพักแก่นักท่องเที่ยว ที่มีความสะอาด สะดวกสบาย และมุมอ่านหนังสือและข่าวสาร ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการ