รถเมล์ขาว อาเขต - สวนสัตว์เชียงใหม่ 15 บาทตลอดสาย

Share
ปัจจุบันได้มีการยกเลิกสาย 14 ไป และมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถเป็น 2 สาย ดังนี้ สาย B1 (อาเขต – สถานีรถไฟ – ประตูท่าแพ – วัดพระสิงห์ – ตลาดต้นพยอม – หน้ามช. – สวนสัตว์) และ B2 (อาเขต – รร.ปริ้นส์ – ตลาดวโรรส – ประตูท่าแพ – ยุพราช – เซ็นทรัลแอร์พอร์ต – สนามบิน) รถออกทุกๆ 40 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
ค่าบริการเด็ก 10 บาทและผู้ใหญ่ 15 บาทตลอดสาย
 
แผนที่จุดจอดรถ และเส้นทางเดินรถ สาย B1 และ B2
(ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก)
แผนที่จุดจอดรถและเส้นทางเดินรถสาย B1
(ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก)
เวลาเดินรถเริ่มตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น.
ออกทุกๆ 40 นาที
 
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
โทร 053-259-000