banner-panda banner-aquarium banner-snowdome banner-birdpark

ticket-panda

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๐๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)       ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า 

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมอควาเรียม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๒๙๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๑๙๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมสโนว์โดม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)      ๑๐๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรนั่งรถบริการ

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๓๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ชั่วโมงแรก    ๓๕๐ บาท/ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อไป  ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 8:00 น. - 18:00 น. ทุกวัน
ชมเป็นหมู่คณะ ติดต่องานการตลาด 053-221179 ต่อ 151,152,153 (กรุณาแจ้งทราบจากเว็บไซต์) 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอาสาสมัครพี่เลี้ยงแพนด้า

Share

pandavolunteer00

รายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับสวนสัตว์เชียงใหม่
 
กรณีสนใจสมัคร ให้สื่อสารด้วยการโทรศัพท์แจ้งความจำนงมาที่เบอร์ 053-893170, 053-893172 ต่อ 112 เฉพาะในวันและเวลาราชการ· ผู้สมัครต้องโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020016335026 
ชื่อบัญชี เพื่อแพนด้าน้อยหลินปิง (ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าที่พักและค่าอาหาร)
·         ภายหลังจากโอนเงินแล้ว ให้ผู้สมัครส่งแฟกซ์ ใบโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 053-893171,053-893172 ต่อ 112 เท่านั้น ห้ามส่งใบโอนเงินฉบับจริงมาทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด และโปรดระบุชื่อ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ขนาดของเสื้อที่ใส่และวันที่ หรือรุ่นที่ต้องการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

005

อาสาสมัครพี่เลี้ยงหมีแพนด้าจะได้รับของที่ระลึกในวันปฐมนิเทศ ดังรายการต่อไปนี้
1.หนังสือคู่มือการอาสาสมัครพี่เลี้ยงหมีแพนด้า จำนวน 1 เล่ม
2.ชุดปฏิบัติงานพี่เลี้ยงหมีแพนด้า จำนวน 1 ชุด
(กรณีต้องการมากกว่า 1 ชุด จ่ายเอง ชุดละ 200 บาท)
3.ชุดเครื่องเขียน พร้อมกระเป๋า จำนวน 1 ชุด
4.ป้ายอาสาสมัครพร้อมสายคล้องคอ จำนวน 1 ชุด
   ** อาสาสมัครทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัติ หลังจากฝึกงานอาสาเสร็จสิ้นในวันสุดท้ายของการฝึกงานอาสาสมัครพี่เลี้ยงหมีแพนด้า

 

002คุณสมบัติของผู้สมัคร003
· เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี
· มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อทางเดินหายใจ
· สามารถปฏิบัติงานอาสาทุกหน้าที่ที่ตกลงทำด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้
รอบคอบ ซื่อสัตย์และสุภาพ
· ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ซึ่งรวมถึงการแสดงความสามารถในการเจรจา
ความซื่อสัตย์ และ ความร่วมมือ
· มีทัศนคติของความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทต่องานอาสาที่ทำ และต่อสวนสัตว์· อาสาสมัครจะต้องฝึกปฎิบัติงานเลี้ยงแพนด้า เป็นเวลา 2 วัน ตามเวลาที่กำหนดคือ
วันอังคาร - วันพุธ หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์

001


006004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปีหรือมากกว่า 65 ปี หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพี่เลี้ยงหมีแพนด้า กรุณาโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 053-893170 หรือ 053-893172 และ 086-7300755
ทางโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าจะพิจารณาความพร้อมเป็นกรณีไป


news-pr news-org
 
banner-mnre
banner-zpo
banner-dusit
banner-kkz
banner-korat
banner-songkla
banner-ubon
banner-kkn
banner-elephan
zoolover
banner-qsbg
iso9001-2008
banner-waza
banner-seaza
banner-sponser
nopets
tripadviser
banner-boxing
4737083
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
3101
114682
258571